Vyber si svůj jazyk

Licenční smlouva Poker Wizard

Licenční ujednání s koncovým uživatelem softwaru.

1. Definice

Důležité: Toto licenční ujednání s koncovým uživatelem (dále jen „Ujednání“) obsahuje podmínky a ujednání, jimiž se řídí přístup k veškerému Softwaru a službám získaným od společnosti Megasoftware IČ: 711 50 765 (dale jen “Řešení”) a jejich používání vámi a jakýmkoliv subjektem či fyzickou osobou, které zastupujete nebo pro jejíž počítač Řešení pořizujete (dále jen “Vy”). Kliknutím na volbu “Přijmout”, “Aktivovat” nebo podobnou volbu v souvislosti s tímto Ujednáním vyjadřujete souhlas, že budete vázáni těmito podmínkami nejen s ohledem na řešení, které právě získáváte, ale také s ohledem na každé další Řešení, jež získáte později.

Pokud si nepřejete vyjádřit souhlas s těmito podmínkami, klikněte na volbu “Odmítnout”, “Storno”, “Zpět” nebo podobnou volbu, která je u tohoto jednání k dispozici. V takovém případě nebudete moci používat řešení, na které se toto Ujednání vztahuje.

2. Udělení licence

Společnost Megasoftware vám v souladu s podmínkami a ujednáními tohoto licenčního Ujednání uděluje nepřenosný licenční klíč na používání Řešení, které jste zakoupili, nebo jinak náležitě získali. Licenční klíč může být udělen na časově omezené období nebo na časově neurčitou dobu, podle vámi objednaného Řešení.

2.1 Omezení

Nebudete provádět a neumožníte třetím stranám aby prováděly tyto činnosti:

a) Používat licenční klíč nebo jiné autorizační číslo poskytnuté společností Megasoftware v souvislosti s Řešením, které jste si objednali.

b) Provádět zpětné inženýrství či převod ze strojového kódu, dekompilovat, překládat, rekonstruovat, transformovat nebo extrahovat Řešení nebo jeho části.

c) Zveřejňovat, dále prodávat, distribuovat, pronajímat nebo sdílet Řešení či udělovat na něj sublicence.

d) Překonávat či obcházet kontrolní mechanismy pro instalaci nebo používání kopií Řešení.

2.2 Software

a) Nebudete kopírovat Software za jiným účelem, než jak je přiměřeně nutné k jeho používání.

b) Odstraňovat ze Softwaru označení o autorských právech, ochranných známkách či jiná označení o vlastnických právech.

3. Varování

Jestliže používáte řešení pro účely nebo způsobem, které nejsou tímto ujednáním výslovně povoleny, dopouštíte se závažného porušení tohoto ujednání a porušení autorskoprávních předpisů.

V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SI SPOLEČNOST MEGASOFTWARE VYHRAZUJE PRÁVO NA NEVRATNÉ ZABLOKOVÁNÍ LICENČNÍHO KLÍČE!

4. Testovací program Poker Simulátor

Součástí Řešení Poker Wizard III je testovací program pod obchodním názvem Poker Simulátor, který je nabízen zdarma za účelem otestování všech funkcí Řešení Poker Wizard III. Tento simulátor si vyzkoušejte a poté si objednejte příslušný licenční klíč.

SPOLEČNOST MEGASOFTWARE TÍMTO PŘEDCHÁZÍ SITUACI, KDY BY ZÁKÁZNÍK MOHL BÝT NESPOKOJEN S FUNKCEMI ŘEŠENÍ A MOHL VYŽADOVAT VRÁCENÍ SMLUVENÉ ČÁSTKY ZA ZAKOUPENÉ ŘEŠENÍ.

Taková žádost bude zamítnuta.

5. Oznámení

Jakékoliv oznámení, žádost, povolení, přesměrování nebo jiná komunikace se spotřebitelem ze strany dodavatele podle této dohody musí být doručena příjemci e-mailem, ve Vašem případě na e-mailovou adresu, kterou jste zadali při platbě u společnosti PayPal.

V případě dodavatele na e-mailovou adresu: support@poker-wizard.com