Vyber si svůj jazyk

Poker Simulátor Zdarma

Okno Poker Simulátoru se chová jako herní stůl. Hráč na simulátoru vybere typ hry. Tím se automaticky otevře příslušné okno asistenta tak, jako při skutečné hře. Hráč pak opakovaným stiskem akčního tlačítka simuluje jednotlivé fáze hry.

Ovládání simulátoru je jednoduché:

- Typ hry se vybírá v pravém horním rohu (právě je vybrána Omaha)

- Počet hráčů u stolu se volí ovládacím prvkem Seats (právě vybráno 10)

- CheckBox Random pocket určuje, zda se budou karty hráče generovat náhodně, nebo si je hráč sám zadá (zaškrtnuto náhodně)

- CheckBox Random board určuje, zda se budou board (community) karty generovat náhodně, nebo si je hráč sám zadá (zaškrtnuto náhodně)

- Tlačítko Reset game v kterémkoliv okamžiku resetuje hru a nastaví simulátor na začátek nové hry

- Akční tlačítko v pravém dolním rohu (nyní obsahuje text Deal new game) slouží ke krokování hry. Akční tlačítko po každém kroku změní svůj text, hráč tak vidí, jaká akce se bude provádět.

- Okno simulátoru se zavře běžným způsobem po stisku křížku v pravém horním rohu.

Pro ruční zadání karet hráče, je třeba zrušit zaškrtnutí CheckBoxu Random pocket. Kliknutím na kartu hráče se otevře okno pro výběr karty a kliknutím na požadovanou kartu se karta vybere. Kartu nelze vybrat dvakrát.

Pokud hráč chce, může stejným způsobem zadat board kary, je však třeba zrušit zaškrtnutí CheckBoxu Random board.

Následující obrázek ukazuje stav simulátoru a Omaha asistenta po ručním zadání pocket karet a stisku akčního tlačítka Deal new game.

Simulátor rozdal karty všem ostatním hráčům (vždy náhodně). Omaha asistent zobrazil preflop kalkulace. Akční tlačítko ukazuje, že v příštím kloku bude na stůl vyložen FLOP.

Následující obrázek ukazuje stav simulátoru a Omaha asistenta po stisku akčního tlačítka Deal FLOP.

Simulátor na stůl vyložil FLOP (náhodně). Omaha asistent zobrazil kalkulace po flopu. Akční tlačítko ukazuje, že v příštím kloku bude na stůl vyložen TURN.

Simulátor takto provede hráče celou hrou. Hráč vidí během hry karty všech oponentů a simulátor navíc označí hráče s nejlepší kombinací (nyní Player9, Three of Kind Sevens). Hráč se tak může přesvědčit, nakolik souhlasí vypočtená šance oponentů se skutečností. Je to velmi poučné, hráč se naučí důvěřovat kalkulacím asistenta.

Je nutné dodat, že asistent nevidí karty oponentů. Asistent pracuje na 100% stejným způsobem jako při skutečné online hře.